Jdi na obsah Jdi na menu

Vojtova Terapie

 

https://www.youtube.com/watch?v=R4L9lr-J-DE

Zakladatelem je prof. MUDr. Václav Vojta.

Vychází z poznatků vývojové kineziologie a vývojové neurologie.

Vojtova metoda = Reflexní lokomoce je aktivační systém celého těla na neurofyziologickém podkladě. Její kineziologické obsahy a svalové souhry jsou obdobou modelů držení těla v motorické ontogenezi. Lze ji použít u pacientů všech věkových kategorií, a to už od novorozeneckého věku. Koordinační komplex reflexní lokomoce se skládá z reflexního plazení a reflexního otáčení. Pojem reflex v reflexní lokomoci znamená, že určitými podněty lze vyvolat motorické aktivity, jejichž důsledkem je pohyb vpřed.

Indikace:

- CKP - centrální koordinační porucha

- DMO  - dětská mozková obrna

- dysplazie kyčelní

- fixované asymetrické držení hlavy - tortikolis

- pes eguinovarus congenitus

- periferní parézy

- stav po CMP - mozkové mrtvici

- roztroušená skleroza

- poúrazové stavy, včetně stavu po úrazu páteře a míchy

- jiná neurologická onemocnění

- syndrom zmrzlého ramene (periartritida)

- skolióza

- vadné držení těla dětí i dospělých

- vertebrogenní obtíže - bolesti, blokády

- bolesti hlavy - způsobené neideálním postavením krční páteře

Kontraindikace:

- akutní nemoc s teplotou

- zánětlivé a průjmové onemocnění

- 5 - 7 dní po očkování

- děti a dospělí s těžkým mentálním postižením