Jdi na obsah Jdi na menu

Vojtova Terapie

 

https://www.youtube.com/watch?v=R4L9lr-J-DE

Zakladatelem je prof. MUDr. Václav Vojta.

Vychází z poznatků vývojové kineziologie a vývojové neurologie.

Vojtova metoda = Reflexní lokomoce je aktivační systém celého těla. Její kineziologické obsahy a svalové souhry jsou obdobou modelů držení těla v motorické ontogenezi. Vedou ke vzpřímené chůzi. Lze ji použít u pacientů všech věkových kategorií, a to už od novorozeneckého věku. Koordinační komplex reflexní lokomoce se skládá z reflexního plazení a reflexního otáčení. Pojem reflex v reflexní lokomoci znamená, že určitými podněty lze vyvolat motorické aktivity, jejichž důsledkem je pohyb vpřed.

 

Vojtova metoda u dětí:

Intenzita terapie závisí na věku a stavu pacienta. Terapii vede odborný fyzioterapeut a v domácím prostředí rodiče, popřípadě rodinní příslušníci nebo osobní asistenti dle instruktáží fyzioterapeuta. Délka jedné cvičební jednotky se pohybuje kolem pěti až dvaceti minut, záleží na věku dítěte, několikrát denně.

 

Vojtova metoda u dospělých:

U dospělých jedinců je cílem terapie zmírnění obtíží a udržení stávajících pohybových funkcí. Záleží na věku, typu postižení. K vlastní terapii je zapotřebí druhé osoby, která je rovněž pro domácí vedení aktivace instruována fyzioterapeutem. Dávkování je zcela individuální.

Indikace:

- CKP - centrální koordinační porucha

- DMO  - dětská mozková obrna

- dysplazie kyčelní

- fixované asymetrické držení hlavy - tortikolis

- pes eguinovarus congenitus

- periferní parézy

- stav po CMP - mozkové mrtvici

- roztroušená skleroza

- poúrazové stavy, včetně stavu po úrazu páteře a míchy

- jiná neurologická onemocnění

- syndrom zmrzlého ramene (periartritida)

- skolióza

- vadné držení těla dětí i dospělých

- vertebrogenní obtíže - bolesti, blokády

- bolesti hlavy - způsobené neideálním postavením krční páteře

Kontraindikace:

- akutní nemoc s teplotou

- zánětlivé a průjmové onemocnění

- 5 - 7 dní po očkování

- děti a dospělí s těžkým mentálním postižením