Jdi na obsah Jdi na menu

Bazální posturální programy-terapeutický koncept

 

Terapeutický komplex vytvořený Jarmilou Čápovou, svůj koncept založila na poznatcích MUDr. Václava Vojty, MUDr. Františka Véle CSc. a MUDr. Vladimíra Vlacha CSc., tyto poznatky dále důsledně rozpracovala a velmi úspěšně aplikuje na dětské i dospělé pacienty, zejména po poranění míchy, po cévních mozkových příhodách, craniocereberálních poraněních  i v případě periferních paréz.

   Terapeutický koncept Bazální posturální programy je na podkladě vývojové kineziologie a zajišťuje ošetření pohybových obtíží. Staví na skutečnosti, že zákonitosti prvotního vertikalizačního procesu přetrvávají do dospělosti a lze jich využít i k obnově ztracených pohybových schopností – vzniklých úrazem nebo vznikem nadměrné zátěže, kdy došlo k změnám na postuře (na držení těla). Využitím tohoto metodického konceptu můžeme obnovovat ideální hybnost u pacientů, kteří schopnost z jakéhokoli důvodu ztratili.

Terapie:

- využití přesně stanovených poloh - cíleně orientované atitudy, ta spouští vyváženou svalovou souhru, reflexně vyvolá ideální zatížení na kloub, následkem je zmírnění nebo odstranění nocicepcí, které způsobují přetížení a vedou k nežádoucím patologiím na postuře.

- Základem tohoto konceptu je ideálně vytvořená opora a stabilizace lopatky, následně celého horního pletence, toto je důležitý faktor v otázce vyvážení celého osového orgánu.

- Práce s pacientem se řídí podle důležitého zákona hierarchie a dodržení kontinuity, tedy od nejnižších (základních) k složitějším postavení a velký důraz klademe na kvalitu provedení.

Indikace

- poranění míchy

- parézy

- formy DMO

- skoliózy

- vertebroalgický syndrom

- svalová nerovnováha

- bolestivé syndromy ramenních a kyčelních kloubů